مقاوم سازی و بهینه سازی دبستان دخترانه حدید مطالب

مقاوم سازی و بهینه سازی دبستان دخترانه حدید از موقوفات موسس بنیاد فاتح در مرداد و شهریور سال 91


شایان ذکر است جناب آقای هراتی مدیریت محترم ناحیه 3 آموزش و پرورش در جشن میلاد حضرت فاطمه(س) به مدیر عامل بنیاد فاتح قول دادند در تابلوی مدارس موقوفه حاج محمد صادق فاتح نام واقف گنجانده شود.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۱/۶/۱۳
بنیاد فاتح
Bonyade Fateh http://www.bonyadefateh.com