مینیاتور بیت الضیوف الحسن بن علی(ع) مطالب

مینیاتور بیت الضیوف الحسن بن علی(ع) بنا به سفارش وب سایت حق الحقیق صورت گرفته و جناب استاد محمد باقر آقا میری طی مدت 7 ماه نگار گری این اثر زیبا و چشم نواز را انجام داده اند

در این مینیاتور نگارگر تلاش کرده است سفره کرم پادشاه کرامت را به نمایش درآورد عشاق و شیفتگان کریم آل طه (ع) عنایت خواهند داشت که امام حسن مجتبی (ع) در حالی که مشغول  نبردی تمام عیار فکری با پسران نابغه بودند و هر روز بیشتر دروغهای معاویه برای مسلمانان عیان می شد به اطعام مستمندان نیز توجه خاصی داشتند

نگار گر در این مینیاتور امام حسن مجتبی (ع) را که جان تمامی عالم به فدایش باد را در کنار مهمانان خویش نشان داده است چراکه این خانواده با تمام بزرگی که دارند دور از تکبر هستند و همنشین مستمندان و مستضعفین هستند

محمد خلیلی فرد

مدیر وب سایت حق الحقیق   

لینک صفحه در سایت حق الحقیق جهت دانلود

گروه فعالیت های فرهنگی
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۲/۵/۱۶
بنیاد فاتح
Bonyade Fateh http://www.bonyadefateh.com