نرم افزار زندگینامه امام موسی کاظم علیه السلام مطالباپلیکیشن زندگینامه" امام موسی کاظم علیه السلام " حاوی اطلاعاتی همچون :

شناسنامه امام موسی کاظم (ع)
بانوی پاک،مادر امام موسی کاظم (ع)
در زندان های هارونی
رهنمود های تربیتی امام موسی کاظم (ع)
اسوه صلابت و ظلم ستیزی
با امام موسی کاظم (ع) در سایه قرآن
شاگردان مکتب امام موسی کاظم (ع)
موجبات شهادت امام موسی کاظم (ع)
وصیت ها و صدقات امام موسی کاظم (ع)
احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

به همراه :
زیارت نامه امام با امکان پخش صوتی
بخش گنجینه صوتی حاوی مولودی و نوحه

جهت دانلود نرم افزار به وب سایت www.hagh-olhaghigh.com مراجعه بفرمایید.

گروه فعالیت های فرهنگی
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۱/۹/۳۰
بنیاد فاتح
Bonyade Fateh http://www.bonyadefateh.com