معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشگاه تهران : خيرين نقطه شروع آينده درخشان ايران هستند. (يادي از مرحوم آقای حاج محمد صادق فاتح يزدی) مطالب

سرمايه ها و منشاء تحول هر جامعه اي انسان ها هستند ، بهترين سرمايه هاي كشور، جوانان هستند و خيرين در اين راه با ايجاد زمينه هاي دانش، علم و تفكر بزرگترين نقش را در تربيت نيروي انساني ايفا مي كنند.
اسلام با بهره گيري از اين خصلت پاك بشري و قراردادن آن در پرتو ايمان و عقيده به ذات لايزال خداوندي و ترسيم دورنماي واقعي پاداش هاي اخروي براي نيكوكاران، اين حس فطري را به نحو چشمگيري در مسير تعليم انديشه هاي خيرخواهانه كمال بخشيد.

در عصر كنوني نه تنها توسعه، پيشرفت و استقلال كشورها، بلكه حفظ هويت فرهنگي ملتها در گرو دستيابي به بالاترين  سطح از علم و دانش است و دانشگاه مكاني براي رسيدن  به اين جايگاه رفيع مي باشد و انسانهاي نيكو كرداري كه به امر خطير خوابگاه سازي همت نموده اند، پيشاهنگان عرصه علم و آگاهي و پيشتازان مبارزه با جهل و گمراهي و فقر و بيكاري مي باشند و نام نيكشان همواره از حضور و خدمات خالصانه خيران علاقه مند به دانش و فرهنگ كشور بهره مند بوده است.

احداث خوابگاه هاي «كاشان»، «يزد»، «اصفهان»، «فيض كاشاني»، «كيانوري»، «جمالزاده»، «رسوليان» و... همگي جزو اسناد افتخار و سربلندي حضور نيكوكاران بلند همت در كوي دانشگاه تهران مي باشد.

تجهيز و ارتقاي سطح رفاهي و امكاناتي مورد نياز خوابگاه ها نيز از زمره مساعدت ها و همكاري هاي خيرين ارجمند به كوي دانشگاه مي باشد.

اهميت و ضرورت حضور خيران و نيكوكاران در فعاليت ها و اقدامات عام المنفعه در محيط هاي خوابگاهي زماني مشخص و هويدا مي شود كه به نيكي در بافت و مجموعه خوابگاه نشينان نگريسته شود. همگي اين عزيزان جزو جوانان برگزيده و نخبه ايران اسلامي مي باشند و سالياني از عزيزترين ايام جواني و زندگاني خود را در خوابگاه سپري مي نمايند كه بر اساس ره توشه اين ساليان بايستي در آينده اي نه چندان دور، سكان بدنه كارشناسي و مديريتي كشور را بدست گيرند.

تعداد كلان چهارده هزار نفري دانشجويان ساكن در كوي و حجم گسترده فضاها، امكانات و خدمات مورد نياز اين مجموعه، به گونه اي است كه ارائه مناسب و در خور شان اين فضاها و خدمات بدون همراهي و مشاركت ديگر سازمان ها و نيز خيرين و افراد علاقه مند به فرهنگ و توسعه دانش و فن آوري اين مرز و بوم ميسر نمي شود.

خيرين بزرگ همت كه برخاسته از متن جامعه مي باشند همان گونه كه در امر خطير مدرسه سازي وارد شده و خدمات شاياني را به جامعه ارائه نمودند، در مسائل مربوط به خوابگاه و دانشجويان نيز حضور داشته و مي طلبد كه اين حضور بسي فعالانه تر و گسترده تر باشد. انشاء الله. به همين منظور كوي دانشگاه تهران در طول ساليان اخير اقدامات  قابل توجهي براي ثبت و راه اندازي «انجمن خيرين كوي دانشگاه تهران» نموده است.

در پايان بجا و شايسته است به مصداق آيه شريفه «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» يادي از خيرين محترم فعال در خوابگاه هاي دانشگاه تهران نمائيم.

اميد آن كه همواره يار و ياور علم و فرهنگ اين مرز و بوم باشند و سايه شان تا هميشه مستدام باد.

 

1- مرحوم آ قاي مهندس كوپائي:

ايشان در دي ماه 1346 يك ساختمان خوابگاهي براي سكونت دانشجويان اصفهاني احداث و به كوي دانشگاه اهدا نموده اند. روحشان شاد باد.

  2- مرحوم آ قاي حاج محمد صادق فاتح يزدي:

ايشان در سال 1348 احداث خوابگاهي به مساحت 3400 متر مربع براي سكونت دانشجويان يزدي و مشهدي را آغاز نمودند و در سال 1354 تحويل كوي دانشگاه نموده اند. روحشان شادباد.

  3- مرحوم آ قاي محمدتقي رسوليان يزدي:

ايشان در تيرماه سال 1345 ساخت خوابگاهي براي سكونت دانشجويان يزدي را آغاز نموده و در ابتداي سال تحصيلي 47-1346 تحويل كوي دانشگاه نموده اند. روحشان شاد باد.

4- جمعي از خيرين كاشان با محوريت حضرت آيت الله يثربي (امام جمعه محترم كاشان):

با همت جمعي از خيرين كاشاني خوابگاه بزرگ و زيبايي براي سكونت دانشجويان كاشاني در مجتمع خوابگاهي شهيد چمران احداث و در سال 1375 تحويل كوي دانشگاه گرديد.

5- مرحوم آ قاي محمود لاجوردي:

ايشان خوابگاهي را براي سكونت دانشجويان كاشاني احداث و در سال 1346 تحويل كوي دانشگاه نموده اند. روحشان شاد باد.

  6- سركار خانم دكتر فرشته قويمي آل آقا:

ايشان كه فارغ التحصيل رشته پزشكي دانشگاه تهران و مقيم آمريكا مي باشند خوابگاهي با ظرفيت 200 نفر، با 500 متر زير بنا و در 4 طبقه احداث و در سال 1380 به كوي دانشگاه اهدا نموه اند. اين خوابگاه ويژه سكونت دختران  دانشجو مي باشد.

  7- جناب آقاي مهندس يوسف رسولخاني:

ايشان كه جزو اولين فارغ التحصيلان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران مي باشند از سال 1380 تا كنون اهتمام جدي و گسترده اي براي اهداي وسايل و تجهيزات مورد نياز خوابگاه هاي دختران داشته اند.

  8- جناب آقاي حاج مهدي رسوليان يزدي:

ايشان كه فرزند مرحوم مغفور حاج محمدتقي رسوليان يزدي مي باشند به تأسي از روش خير و بزرگ منشي پدر بزرگوار خود از سال 1383 عمليات احداث يك ساختمان خوابگاهي 250 نفره در كوي دانشگاه را آغاز كرده اند.

  9- بنياد خيريه آثار جمالزاده:

با همت اعضاي محترم هيأت امناي اين بنياد، يكي از ساختمان هاي قديمي و فرسوده كوي دانشگاه (ساختمان شماره 5) تخريب و به جاي آن خوابگاه زيبا و مستحكمي د ردست احداث مي باشد. سرعت پيشرفت عمليات ساختماني اين خوابگاه چشمگير و قابل ملاحظه مي باشد. آغاز عمليات ساختماني اين خوابگاه ارديبهشت ماه 83 و زمان پيش بيني شده براي بهره برداري از خوابگاه بهمن ماه 83 مي باشد.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۱/۸/۱۵
بنیاد فاتح
Bonyade Fateh http://www.bonyadefateh.com